Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne zorganizowało swe przedbożonarodzeniowe świętowanie – Weihnachtsfeier już 2 grudnia, dlatego że Adwent w tym roku jest wyjątkowo krótki. Członkowie oraz zaproszeni goście zgromadzili się w siedzibie Towarzystwa przy ul. Saperów we Wrocławiu.

Na uczestników spotkania czekały odświętnie przygotowane stoły oraz pięknie udekorowana choinka – jak się później okazało prezent Niemieckiego Konsulatu we Wrocławiu. W części muzycznej śpiewał chór „Heimatsänger”. Mistrzynią ceremonii była pani Bernadeta Szyszka, która przywitała wszystkich obecnych i udzielała głosu kolejnym przemawiającym.

Przewodnicząca Towarzystwa pani Renate Zajączkowska podziękowała za wszelki wkład w prace zrzeszenia i złożyła życzenia świąteczne i noworoczne.

Pani Konsul Generalna Ulrike Knotz, która nie tak dawno rozpoczęła swe urzędowanie we Wrocławiu, w swym przemówieniu przedstawiła się i również złożyła życzenia.

Pastor Andrzej Fober i o. Marian Arndt wystąpili w imieniu obu grup wyznaniowych. Duszpasterz katolicki odczytał fragment z Ewangelii wg św. Łukasza o narodzeniu Pańskim, dodając swój krótki komentarz. Ojciec Marian zaakcentował pierwotny i właściwy sens Świąt Bożego Narodzenia oraz złożył wszystkim życzenia. Kończąc, zaprosił na ekumeniczne świętowanie adwentowe – Adventsfeier, na 9 grudnia.

Część oficjalną zamknął występ dzieci w różny sposób związanych z Towarzystwem. Nasze świętowanie zakończył poczęstunek i wspólne miłe chwile spędzone przy kawie, herbacie i ciastkach.

MAr