Ein gesegnetes, glückliches Neues Jahr.

 

„Singt dem Herrn ein neues Lied,

singt dem Herrn, alle Länder der Erde!

Singt dem Herrn und preist seinen Namen,

verkündet sein Heil von Tag zu Tag!

Erzählt bei den Völkern von seiner Herrlichkeit,

bei allen Nationen von seinen Wundern! …

Der Himmel freue sich, die Erde frohlocke,

es brause das Meer und alles, was es erfüllt.

Es jauchze die Flur und was auf ihr wächst.

Jubeln sollen alle Bäume des Waldes

vor dem Herrn, wenn er kommt…“ (96,1-13)

 


Nowy Rok 2018

Śpiewajcie Panu pieśń nową,

śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!

Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię,

z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!

Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów,

Jego cuda – wśród wszystkich ludów!…

Niech się cieszy niebo i ziemia raduje;

niech szumi morze i to, co je napełnia;

niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich,

niech się także radują wszystkie drzewa leśne

przed obliczem Pana, bo nadchodzi… (Ps 96,1-13)

 

Niech Nowy Rok będzie nową pieśnią naszego życia na cześć Pana, który rzeczywiście przychodzi…