Jede zwei Jahre treffen sich die Nachkommen der Familie Wietersheim Kramsta zu Weihnachten im Schloss in Muhrau / Morawa.

Bei dieser Gelegenheit wird dann die Christmesse gefeiert, zu der auch dies Jahr der Deutschenseelsorger Pater Marian Arndt eingeladen war.

Die Eucharistie wurde in einer improvisierten Kapelle gehalten. Daran haben Bewohner des Schlosses und die Weihnachtsgäste; besonders die Kinder, die ganz mitgenommen waren teilgenommen. Beeindruckend waren die vorbereiteten Fürbitten und das Engagement der Kinder und Jugendlichen.

Sorgfältig, mit einem Liederheft war die musikalische Begleitung vorbereitet. Auch nach der Messe wurde das Weihnachtsliedersingen fortgesetzt.


Rodzina Wietersheim Kramsta w Morawie (Muhrau) Wieś Morów (obecna Morawa koło Strzegomia) po raz pierwszy została wymieniona w dokumentach z roku 1266. W 1362 roku benedyktyni ze Strzegomia (Striegau) wykupili folwark wraz ze zwierzętami hodowlanymi i zarządzali nim aż do sekularyzacji Zakonu w 1810 roku.W 1864 roku Edouard von Kramsta nabył tę posiadłość od skarbu państwa. Zbudował obecny majątek i kompleks pałacowy w Morawie. Neoklasycystyczny dworek z elementami neorenesansowymi wraz z wieżą i belwederem (którego elementem jest taras widokowy) odzwierciedla zamysł architektoniczny założyciela.Jego córka, Marie von Kramsta (1843-1923), przejęła prowadzenie majątku w Muhrau i z tego miejsca działała w wielu dziedzinach społecznych, a następnie własność odstąpiła w spadku Hansowi-Christophowi von Wietersheim. Do 1945 r. posiadłość była zarządzana przez rodzinę Wietersheim Kramsta, która mieszkała w dworku z siedmiorgiem dzieci. Po 1945 r. majątek rolny stał się własnością państwa polskiego i został zamieniony na PGR. Trzecia w kolejności córka, Melitta Sallai z domu Wietersheim von Kramsta, wróciła do swojego rodzinnego domu w 1992 roku.Melitta Sallai, Niemka urodzona w Muhrau, jako obywatelka Portugalii poślubiła węgierskiego dyplomatę i spędziła 30 lat w Angoli. Obecnie mieszka w Morawie jako obywatelka Polski, wyremontowała pałac i założyła w nim przedszkole dla miejscowych dzieci.  

Pasterka w Morawie Krewni rodziny Wietersheim Kramsta byli świątecznymi gośćmi pani Melitty Sallai w dworku w Morawie (Muhrau) pod Strzegomiem również w tym roku. 24 grudnia o. Marian odprawił dla gości i dla dzieci pasterkę po niemiecku w dworskim saloniku zaadaptowanym na kaplicę. Wcześniejsza kaplica została zburzona w czasie, gdy w dworku funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne. Msza św. była starannie przygotowana: wystrój kaplicy, dekoracja ołtarza ze żłóbkiem, zeszyciki z kolędami, wcześniej przećwiczone pieśni. Duże wrażenie wywarła zwłaszcza modlitwa wiernych przygotowana i przeprowadzona przez młodzież.