An der Wallfahrt nach „Maria Hilf“ in Zuckmantel / Zlate Hory, mit P. Leo nahm eine Vertretung aus unserer Gemeinde teil. Die Heilige Messe zelebriert von: Bischof Rudolf Pierskała aus Oppeln und Bischof František Václav Lobkowicz von Ostrau-Troppau, und es konzelebrierten viele Priester. Gepredigt hat Bischof Lobkowicz. Alle Texte waren in drei Sprachen.


Pielgrzymka Narodów

Po raz 22 odbyła się Pielgrzymka Narodów do sanktuarium w Zlatych Horach w Czechach. Hasłem tegorocznego spotkania było: „Matko Boża, Wspomożycielko rodzin, módl się za nami”. Modlono się za rodziny i wszystkie pokolenia: małżonków, rodziców, młodzież i dzieci oraz osoby w wieku podeszłym. Teksty liturgiczne czytano w trzech językach – po polsku, niemiecku i czesku.

Przygotowując się do Eucharystii, gromadzący się pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwie różańcowym.

Kazanie wygłosił biskup ostrawsko-opawski František Lobkowicz. Podkreślił on przede wszystkim potrzebę spójnej rodzinnej jedności między rodzicami i dziećmi. Ta wspólnota gwarantuje bezpieczeństwo, a każda rodzina potrzebuje przebaczenia i wzajemnego zrozumienia. Biskup akcentował w swej homilii siłę wiary i modlitwy.

Po południu, w nawiązaniu do 100 rocznicy objawień w Fatimie, pielgrzymi wzięli udział w nabożeństwie ku czci Matki Bożej Fatimskiej. Śpiew był również prowadzony w trzech językach. W pielgrzymce wziął udział o. Leon oraz grupa reprezentująca nasze duszpasterstwo.