Das Akademische Jahr 2017/2018 wurde feierlich eröffnet.


Inauguracja roku akademickiego

W naszym studium filozoficzno-teologicznym, czyli Seminarium Duchownym, Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych we Wrocławiu uroczystą, koncelebrowaną mszą św. rozpoczęliśmy kolejny rok akademicki. Głównym celebransem był o. dr prowincjał Alan Brzyski, a kazanie wygłosił wikariusz biskupi do spraw życia wewnętrznego diecezji opolskiej o. dr Błażej Kurowski. Nawiązując do przykładu ikony odnalezionej w koptyjskim klasztorze, obecnie zdeponowanej w Luwrze, która przedstawia postacie Chrystusa i opata Menesa, kaznodzieja przedstawił przyjaźń człowieka z Chrystusem i Chrystusa z człowiekiem – doskonały wzór dla życia zakonnego.

Druga część inauguracji odbyła się w auli seminaryjnej. Ojciec dr rektor Wawrzyniec Wojtyra przywitał obecnych, po czym prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego ks. prof. Jerzy Tupikowski wręczył alumnom I roku indeksy. W swej przemowie skierowanej do kleryków rozwinął pojęcie „konsekwencji”. Słowami św. Pawła życzył zgromadzonym: „Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście” (1 Tes 5,18-19).

Następnie wysłuchaliśmy wykładu inauguracyjnego pt. „Świat z mentalnością eutanatyczną w nostalgii za świętym Franciszkiem z Asyżu” wygłoszonego przez o. dr Wacława Chomika, byłego prowincjała.

Serdeczne słowa ojcowskie o. Alana Brzyskiego i wspólny śpiew „Gaudeamus igitur” zakończyły uroczystość inauguracyjną.