Das Oktoberfest in der Grafschaft Glatz, nach einer hl. Messe die Feier im Lokal.

Październikowe święto w Kłodzku. 

Das Oktoberfest in der Grafschaft Glatz begann mit einem Gottesdienst in der Kirche der Klarissen. An der hl. Messe beteiligten sich aktiv auch Mitglieder der Gemeinde, indem sie die  Einführung, Lesung  und Fürbitten vortrugen. Zu einem musikalischen Genuss  wurde der Gesang des Chores  der Deutschen Sozial-Kulturellen Gesellschaft Glatz und des  Chores „Freundschaft” aus Waldenburg in instrumentaler Begleitung.

Bei der hl. Messe konzelebrierte P. Leo, und es predigte P. Marian.

Die  Feier wurde  am gemeinsamen Tisch beim  Mittagessen im Restaurant in Bad Altheide fortgesetzt. Das gemeinsame Musizieren mit den Chören ergänzte noch der Auftritt  der Gesanggruppe „Katharinnen“  mit bekannten Schlagern. Bei  Kaffee und Kuchen, Tanzmusik und gemütlichem Beisammensein verlief die Zeit in  heiterer Stimmung.

“Oktoberfest” w Kłodzku

Mniejszość Niemiecka w Kotlinie Kłodzkiej zorganizowała „święto październikowe” czyli Oktoberfest. Radosne świętowanie rozpoczęto Mszą św. koncelebrowaną, z udziałem o. Leona. Kazanie wygłosił o. Marian, który w oparciu o dwie przypowieści o winnicy, zawarte w księdze proroka Izajasza i Ewangelii  przypomniał zgromadzonym, że winnica została przekazana każdemu z nas, abyśmy  przynosili duchowe owoce. Całą liturgię ubogacił śpiew chóru miejscowego DFK Kotliny Kłodzkiej, chóru „Freundschaft” (Przyjaźń) z Wałbrzycha oraz instrumentalistów. Miejscem celebrowania liturgii był jak zwykle kościół Sióstr Klarysek.

Druga część spotkania miała miejsce w restauracji. Przybyłe chóry, wraz z nowopowstałym chórem „Katarzynki” (DFK Kotlina Kłodzka) umilały czas piosenkami biesiadnymi i ludowymi, prezentując bogaty zestaw szlagierów. Całe popołudnie upłynęło w radosnej i przyjaznej atmosferze.