Seit August 2017 das Deutsche Generalkonsulat in Breslau wird von Frau Ulrike Knotz geleitet.

Nowa konsul generalna Ulrike Knotz.

Das Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Breslau wurde am 3. Oktober 1990 eröffnet. Unter vielen und wichtigen Aufgaben des Konsulats, unter Aufgaben die sich mit der Zeit in vielen Bereichen verändern, gehört auch, wie man auf der Internetseite des Konsulats lesen kann, die Förderung der deutschen Kultur und Sprache in Polen. Kultur und Religion gehörte immer zusammen; deshalb darf ich eine Behauptung wagen, dass wir in der Tätigkeit der deutschen Seelsorge und der des Konsulats viel gemeinsames finden können.

Unter anderen kümmern wir uns um dieselben Personen – um die deutsche Minderheit.

Der christliche Glaube, stellten die Teilnehmer der Konferenz in Groß Stein fest, ist zentral nicht nur in kirchlicher Hinsicht, sondern auch mit Blick auf die Bewahrung der eigenen kulturellen Wurzeln und damit der eigenen Identität verbunden und spielt eine wichtige Rolle.

Frau Generalkonsulin Ulrike Maria Knotz – herzlich willkommen in Breslau!

Konsul generalna Ulrike Knotz

Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu został utworzony 3 października 1990 roku. W latach 2014-2017 placówką kierowała pani konsul generalna Elisabeth Wolbers, natomiast od sierpnia tego roku funkcję tę przejęła pani Ulrike Knotz. Pierwszy raz miałem okazję spotkać się z nową panią konsul 10 września w trakcie jubileuszowej uroczystości kościoła św. Krzysztofa.

Oprócz szerokiej działalności dyplomatycznej, współpracy polsko-niemieckiej i wymiany gospodarczej zadaniem placówki dyplomatycznej we Wrocławiu – jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej konsulatu – jest również promowanie kultury i języka niemieckiego w Polsce. Kultura i religia to dziedziny ludzkiego życia nie tylko się wzajemnie przenikające, ale należące do siebie, uzupełniające się i stanowiące nierozerwalną całość. W historii rozwoju cywilizacyjnego ludzkości zauważa się istotną zależność: rozwój kultury szedł w parze z religią i odwrotnie – religia przyczyniała się do rozwoju kultury. Dlatego w działalności konsulatu jest coś paralelnego do naszej posługi duszpasterskiej: promowanie religii jako części składowej kultury. Ponadto religia, a w naszym wypadku chrześcijaństwo, jest istotnym fundamentem i oparciem dla tożsamości narodowej. Do takich ważnych wniosków doszli uczestnicy Konferencji w Kamieniu Śląskim w dniach 24-25 kwietnia 2017 roku, stwierdzając, że dla zachowania własnych korzeni kulturowych i związanej z tym tożsamości zasadniczą i centralną rolę pełni wiara chrześcijańska.

Ważnym aspektem pracy konsulatu jest między innymi opieka nad mniejszością niemiecką – czytamy również na stronie internetowej konsulatu. I pod tym względem nasze działania są zbieżne, ponieważ duszpasterstwo niemieckie na Dolnym Śląsku także otacza opieką mniejszość niemiecką. Choć jest to wsparcie w sensie duchowym i religijnym, jednak chcemy uwzględniać całego człowieka w jego psychosomatycznej jedności.

Pani Ulrike Knotz – witamy we Wrocławiu!

MAr