Die Bibelstunde versammelte mehr Teilnehmer als sonst. Das Thema hat sich aus dem Gespräch ergeben: was bedeutet die Bitte im Vaterunser „…und führe uns nicht in Versuchung“?

W naszej grupie duszpasterskiej staramy się, aby Godzina biblijna odbywała się przynajmniej raz w miesiącu. Dlatego też 17 sierpnia spotkaliśmy się po wakacyjnej przerwie, przy ładnej pogodzie i w większym niż zazwyczaj gronie.

Führt Gott in Versuchung? Im Jakobusbrief steht doch: „Niemand, der in Versuchung gerät, sage: ich werde von Gott versucht; denn Gott kann nicht vom Bösen versucht werden und führt auch niemanden in Versuchung“ (Jak 1,13). Es wird gewöhnlich erklärt im Sinne: „Lass uns nicht in Versuchung geraten“.

Aber das Problem ist viel komplexer. Man müsse die Bedeutung der einzelnen Wörter untersuchen. Vor allem was bedeutet im griechischen das Wort das als „Versuchung“ übersetzt wird. Und dann, müsse man den breiten Kontext der Evangelien untersuchen; und nicht zuletzt müsse man die Bitte „…und führe uns nicht in Versuchung“ im Zusammenhang des ganzen Gebetes Vaterunser betrachten, als eine von mehreren Bitten. Also haben wir noch viel zu tun in den nächsten Bibelstunden.

Godzina biblijna

Pomimo, że duszpasterz miał przygotowany temat spotkania, to i tak Godzina biblijna zdominowana została przez dyskusję na temat prośby z Modlitwy Pańskiej: „…i nie wódź nas na pokuszenie…”. Najczęściej przewijało się pytanie, jaki udział ma Bóg w naszych pokusach, czy jest ich przyczyną. Prowadzący wyjaśnił, że właściwe zrozumienie tego fragmentu, jak i innych tekstów biblijnych, dotyczy różnic językowych i mentalności ludów starożytnego Bliskiego Wschodu. Odpowiedź znajdujemy też w Katechizmie Kościoła Katolickiego (2846): „Prośba ta nawiązuje do poprzedniej, ponieważ nasze grzechy są skutkiem przyzwolenia na pokusę. Prosimy naszego Ojca, by nas nie »wodził na pokuszenie«. Pojęcie greckie, które występuje w tym miejscu, jest bardzo trudne do przetłumaczenia. Ma ono wiele znaczeń: »abyśmy nie ulegli pokusie« (por. Mt 26,41), »Nie pozwól, byśmy doznali pokusy«. »Bóg nie podlega pokusie ku złemu ani też nikogo nie kusi« (Jk 1,13); przeciwnie, chce nas wszystkich wyzwolić. Prosimy Go, by nie pozwolił nam wejść na drogę, która prowadzi do grzechu. Jesteśmy zaangażowani w walkę »między ciałem a Duchem«. Prośba ta jest błaganiem o Ducha rozeznania i mocy”.

Inne zagadnienie dotyczące materiału literackiego w Biblii zajęło mniej czasu, jakkolwiek nie jest mniej ważne, ponieważ dotyczy przekazu i różnorodnych tradycji biblijnych oraz procesu powstawania literatury biblijnej.

Na zakończenie spotkania udaliśmy się na cmentarz, aby pomodlić się za zmarłych duszpasterzy i członków naszych rodzin.