W niedzielę, dnia 9 lipca, jak co roku w drugą niedzielę lipca, pielgrzymowaliśmy do sanktuarium w Bardzie Śląskim. Głównym celebransem w uroczystej, pielgrzymkowej Mszy św. oraz kaznodzieją był Ks. prof. dr dr Dziekan konsystorialny Hubertus Drobner z Paderborn. Stronę muzyczną uświetnił chór z Krapkowic „Krappitzer Chor”.

Pilgerfahrten haben für unsere Gemeinde außer dem religiösen auch einen integrativen Charakter. Die Pilger kennen sich gegenseitig und kennen und auch den traditionellen Ablauf der Reise. Nachdem der Reisebus, mit dem wir nach Wartha fuhren, Breslau verlassen hatte, begannen wir den Rosenkranz zu beten. Danach wurden Marienlieder gesungen und da erreichten wir auch die Glatzer Hügel- und Berglandschaft. Die hl. Messe begann nach 12.00 Uhr mit der Begrüßung des Ortsfahrers, der den Pilgern das Erhören aller ihrer Anliegen in diesem besonderen Jubiläumsjahr der Erscheinung in Fatima wünschte. Pater Arndt begrüßte alle Pilger aus Nieder- und Oberschlesien, die zu dieser Wallfahrt gekommen sind und besonders den Prediger Prof. Hubertus Drobner aus Deutschland. Der Gastprediger bezog sich in seiner Homilie auf drei Begriffe aus dem Evangelium: Freude, Glaube und Lobpreisung.

Die ganze Predigt können sie hier mithören.

Der Gottesdienst, den der Chor aus Krappitz musikalisch begleitet hat, endete mit der Aussetzung des Allerheiligsten Sakrament und der Ehrung des Gnadenbildes. Danach hatten wir noch das Vergnügen einem kleinen Konzert des Krappitzer Chores beizuwohnen. Um 15.00 Uhr verabschiedeten wir uns von dem Gnadenbild mit einer kurzen Andacht in der Kirche und begaben uns in freudiger Stimmung mit Gesang auf den Rückweg, denn wir wussten, dass wie seit Jahren in Klein Silsterwitz auf alle Pilger guter Kuchen und Kaffee, vorbereitet von der gastfreundlichen Familie Kurnol, wartet.


Pielgrzymowaliśmy do Barda Śląskiego

Tradycyjnie, w drugą sobotę lipca, tj. 9 lipca 2017 roku, odbyła się pielgrzymka duszpasterstwa mniejszości niemieckiej do Barda Śląskiego. Wynajętym autokarem pielgrzymowaliśmy do Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Zostaliśmy przywitani przez przedstawiciela miejscowego duchowieństwa w zastępstwie proboszcza. Wśród nas byli pielgrzymi z diecezji wrocławskiej, opolskiej, gliwickiej, legnickiej i świdnickiej. Największe grupy przybyły z Wrocławia, Opola i Raciborza. Uroczystą mszę św. koncelebrowaną wraz z Marianem Arndtem OFM odprawił ks. prof. Hubert Drobner, który również wygłosił kazanie.

Liturgię ubogacił swoim śpiewem chór mniejszości niemieckiej z Krapkowic. Bezpośrednio po mszy św. mieliśmy okazję uczestniczyć w nabożeństwie dziękczynnym, połączonym z błogosławieństwem sakramentalnym. W trakcie nabożeństwa odśpiewano uroczyste Te Deum. Po zakończeniu liturgii wierni mieli możliwość osobistego oddania czci cudownej figurce z sanktuarium bardzkiego. W tym czasie odśpiewaliśmy znane nam pieśni maryjne.

Na dziedzińcu krapkowicki chór prezentował wszystkie pieśni ze swojego repertuaru. Spotkało się to z gorącym aplauzem ze strony pielgrzymów. Czas wolny był okazją do posiłku i zwiedzania kaplic tajemnic różańcowych. Część pielgrzymów realizowała własny program. Nasza wrocławska grupa przed wyjazdem miała krótkie nabożeństwo pożegnalne. W drodze powrotnej przyjęła nas serdecznie rodzina pana Kurnola w Sulistrowiczkach. Dziękujemy bardzo za gościnę, pyszne ciasto i kawę.