Auf dem Programm einer Touristenreise durch Niederschlesien kann auch, je nach Wunsch, der Gottesdienst eingeplant werden.

Msza św. w kaplicy hotelowej została odprawiona dla turystów.

Eine deutsche Touristengruppe aus Augsburg hat diesen Wunsch geäußert und so konnte eine hl. Messe in deutscher Sprache in der Hotelkapelle gefeiert werden.

Turystyczna grupa z Augsburga w Bawarii przyjechała do Wrocławia. W planie jest zwiedzanie południowej Polski, od Dolnego Śląska począwszy a w Krakowie skończywszy.

Mimo napiętego programu nie zabrakło czasu na refleksję i modlitwę. O celebrację Eucharystii dnia 19. czerwca poproszono duszpasterza mniejszości niemieckiej o. Mariana Arndta OFM. Msza została odprawiona w kaplicy hotelu Jana Pawła II (jest to jeden z nielicznych hoteli posiadających kaplicę). Goście zapewnili ze swej strony aktywny udział poprzez czytanie lekcji i oprawę muzyczną.

Mimo iż był to dzień powszedni celebrans w krótkiej homilii poruszył trudny problem nadstawiania drugiego policzka z ewangelii przeznaczonej na ten dzień (Mt 5,38-42). Dla ucznia Chrystusa nie oznacza to bycie popychadłem czy „chłopcem do bicia”. Jego zadaniem jest przeciwstawianie się otaczającemu go złu, jak nauczał św. Paweł w liście do Rzymian (12.21) „Nie daj się zwyciężać złu ale zło dobrem zwyciężaj” i św. Jan Paweł II w swoim orędziu na Światowy Dzień Pokoju 01.01.2005: Zła nie zwycięża się złem: na tej drodze bowiem, zamiast pokonać zło, zostaje się przez nie pokonanym.

MAr