Es war ein trüber und windiger Novembertag der 28. November 2016.

Auf dem Soldatenfriedhof in Groß Nädlitz wurden weitere 333 Särge mit den Überresten der im II. Weltkrieg 581 gefallenen Soldaten beigesetzt. Die Gebeine stammen aus 23 Gräbern der Oppelner Woiwodschaft. 9 davon waren auf Friedhöfen angelegt, die anderen waren Feldgräber. Das größte Feldgrab, nach dem über 4 Jahre gesucht wurde, befand sich in Schnellewalde/ Szybowice aus dem sterbliche Überreste von 76 deutschen und 4 russischen Soldaten geborgen wurden.

Die Trauerzeremonie führte Pater Marian Arndt. Es wurden entsprechende Gebete formuliert und voll Vertrauen dem barmherzigen Gott vorgetragen: für diese Soldaten die beerdigt wurden, aber auch für alle Gefallenen, ganz besonders für die, die immer noch kein würdiges Grab haben und insgesamt für alle Toten.

MAr

Pogrzeb w Nadolicach

Na cmentarzu w Nadolicach Wielkich miał miejsce kolejny pogrzeb żołnierzy niemieckich poległych w czasie II wojny światowej.

Park Pokoju i Cmentarz Wojskowy Nadolice Wielkie

Związek zajmujący się ochroną grobów żołnierzy niemieckich (Kriegsgräberfürsorge) został założony 16 grudnia 1919 roku. Jest zarejestrowany jako organizacja charytatywna o przeznaczeniu humanitarnym. Utrzymuje i opiekuje się grobami ofiar wojny i przemocy za granicą. Organizacja dba o miejsca pochówku ponad 2,6 miliona osób poległych podczas pierwszej i drugiej wojny światowej na 832 cmentarzach w 45 krajach.

W Polsce pod opieką związku jest kilkanaście takich cmentarzy. Jeden z nich znajduje się niedaleko Wrocławia w Nadolicach Wielkich. Jest to wieś położona w gminie Czernica, w powiecie wrocławskim. Nadolice Wielkie (niem. Groß-Nädlitz) leżą między Wrocławiem a Jelczem-Laskowice, 15 km od stolicy Dolnego Śląska, około 4 km na północny zachód od Czernicy.

W 2002 roku w Nadolicach Wielkich powstał niemiecki cmentarz wojskowy nazwany Parkiem Pokoju. Zajmuje powierzchnię 3 hektarów. Ponad 16 000 spośród 18 000 miejsc pochówku jest zajętych. Nazwiska poległych umieszone są na stelach z granitu. Na cmentarzu znajdują się również groby niemieckich jeńców wojennych ze szpitala jenieckiego Psie Pole (niem. Hundsfeld) we Wrocławiu.

10-jahre-kriegsgraberstatte-nadolice-wielkie-15