Am 17. September feierte die Deutsche Sozial-Kulturelle Gesellschaft Breslau ihr 25. Jubiläum. Die Feier fand im Gebäude der Alten Börse statt.

Die meisten Mitglieder der deutschen katholischen Gemeinde sind auch Mitglieder der Deutschen Gesellschaft, deshalb schließen wir uns an die Gratulationen an.

 

Das Treffen eröffnete die Gesangsgruppe „Die Heimatsänger“, danach folgten Jubiläumsreden der Vorsitzenden Renate Zajączkowska und der geladenen Gäste: Generalkonsulin Elisabeth Wolbers, Vorsitzender des Verbandes der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen Bernard Gaida, Vorsitzender der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien Rafał Bartek, Jarosław Małecki vom polnischen Ministerium, und Mitgliedern und Unterstützern der Gesellschaft aus Deutschland.

Ein besonderer Moment war die Übergabe der Ehrenurkunden an die Mitglieder, die durch ihre Arbeit und Mühen den Verein unterstützt und mitgeprägt haben.

Einen abschließenden Rahmen bot ein kleines Konzert der Musiker aus dem Nationalen Musikforum: Geige Agnieszka Ostapowicz, Harfe Magdalena Czopka und Tenor Marcin Czopka.

Fot: Natalia Jakubowska. MAr


Jubileusz 25-lecia

Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne obchodziło 17 września 2016 roku swój okrągły jubileusz 25-lecia. Uroczystość miała miejsce w budynku Starej Giełdy przy Placu Solnym.

Po występie grupy śpiewaczej „Die Heimatsänger” przewodnicząca Zarządu Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego Renata Zajączkowska w swym przemówieniu podsumowała 25 lat istnienia Towarzystwa. Następnie przemowy wygłosili: konsul generalna Elisabeth Wolbers, przewodniczący Związku Niemieckich Towarzystw Bernard Gaida, przewodniczący Towarzystwa Rafał Bartek, Jarosław Małecki z Ministerstwa Administracji (z Departamentu Mniejszości Narodowych) oraz członkowie Towarzystwa i goście z Niemiec.

Szczególnie uroczystym momentem było wręczenie dyplomów pamiątkowych zasłużonym członkom Towarzystwa. Część oficjalną spotkania zakończył koncert w wykonaniu muzyków z Narodowego Forum Muzyki: Agnieszki Ostapowicz (skrzypce), Magdaleny Czopki (harfa) oraz tenora Marcina Czopki.

Z okazji jubileuszu wspólnota duszpasterska niemieckich katolików dołącza się do życzeń i gratulacji, dziękując za owocną współpracę i nawiązywanie obopólnych inspirujących relacji.

MAr