In einer Pontifikalvesper am Pfingstsonntag 2016 wurde Dr. Joachim Giela, der Visitator für die Priester und Gläubigen aus dem Erzbistum Breslau und den ehemaligen Generalvikariaten Branitz und Glatz als Ehrendomkapitular im Domkapitel zum heiligen Jakobus in Görlitz eingeführt. An den Feierlichkeiten nahm auch P. Dr. Marian Arndt teil.

Ks. dr Joachim Giela kanonikiem

Ksiądz dr Joachim Giela został kanonikiem kapituły katedralnej św. Jakuba w Görlitz. Uroczystość instalacji obyła się podczas nieszporów pontyfikalnych w uroczystość Zesłania Ducha Świętego w niedzielę 15 maja 2016 roku. Przyjęcie do grona kanoników następuje poprzez wręczenie dekretu nominacyjnego oraz przekazanie insygniów kanonickich. Ksiądz Giela, dotychczasowy wizytator i pełnomocnik episkopatu Niemiec do spraw duszpasterstwa Ślązaków mieszkających na terenie Niemiec, jest żywo zainteresowany działalnością duszpasterstwa niemieckiego we Wrocławiu. Jest również przyjacielem i dobroczyńcą naszej grupy duszpasterskiej.

MAr