Bereits an der vorherigen Bibelstunde wurde das Thema „Gottesbund mit den Menschen“ eingeführt. Diesmal, am 28 April 2016 haben wir die Erzählung über den Bund mit Noah betrachtet.

Noah und seine Familie sind die Ersten, mit denen Gott seinen Bund schließt. Nach der Sintflut verspricht er ihnen, die Schöpfung nie mehr zu vernichten (Genesis 9,8-17).


„Godzina biblijna” 28 IV 2016

Tematem Godziny biblijnej było „przymierze”. W Piśmie Świętym czytamy, że Pan Bóg wielokrotnie zawierał przymierze ze swoim ludem.

Bóg uczynił to już u zarania czasów. Po grzechu pierwszych ludzi zło zapanowało na świecie i Bóg postanowił ukarać człowieka za nieprawość. Jednak wybrał sprawiedliwego Noego, aby go uratować. Obiecał mu, że zawrze z nim przymierze (Rdz 6,18). Dokonuje tego po potopie, z którego Bóg uratował Noego wraz jego rodziną (Rdz 9,8-17).

Warto zwrócić uwagę na fakt, że zanim Pan Bóg powołał jeden naród i wybrał Abrahama, pierwsze przymierze zawarł właśnie z Noem jako przedstawicielem całej ludzkości. Mocą tego przymierza Stwórca składa obietnicę, że już nigdy nie powtórzy się kataklizm potopu.

MAr