Zum 70. Todestag von Kardinal Adolf Bertram trafen am 6. Juli Vertreter der deutschen katholischen Gemeinde in Breslau mit ihrem Seelsorger Pater Marian Arndt im Dom zusammen, um des letzten deutschen Hirten der Erzdiözese im Gebet zu gedenken.
Die Andacht begann um 10.00 Uhr beim Epitaphium des Kardinals , wo ein Blumengesteck von der Deutschen Sozialkulturellen Gesellschaft niedergelegt und Grablichter angezündet wurden. Der weitere Teil der Gedenkstunde verlief in der Fronleichnam-Kapelle.
In der Predigt erinnerte Pater Arndt OFM an die wichtigsten Etappen aus dem Leben des Kardinals , wobei die letzten Stunden seines Lebens und die Umstände seines Todes besonders berücksichtigt wurden.
Adolf Bertram wurde in Hildesheim in Niedersachsen 1859 geboren, die Priesterweihe erhielt er 1881 in Würzburg, 1906 wurde er Bischof von Hildesheim und 1914 ist er zum Bischof von Breslau berufen worden. 1916 wurde er „in petto“ und 1919 offiziell als Kardinal ernannt. 1920 übernahm er den Vorsitz der Fuldaer Bischofskonferenz und führte diese Funktion viele Jahre auch in den schwierigen und dunklen Jahren der Naziregierung, der er sich mehrmals und auf verschiedene Art und Weise widersetzte.
Bei Kriegsende 1945 musste er nach Jauernig in den tschechoslowakischen Teil der damaligen Diözese fliehen, wo er kurz danach am 6. Juli in seiner Sommerresidenz Johannesberg starb und bestattet wurde. Am 9. November 1991 wurden seine Gebeine im Breslauer Dom feierlich beigesetzt.

W duszpasterstwie katolików języka niemieckiego odprawiono nabożeństwo dla upamiętnienia 70. rocznicy śmierci ks. kard. A. Bertrama.
Na nabożeństwo we wrocławskiej katedrze dnia 6 lipca 2015 przybyła grupa przedstawicieli niemieckiej wspólnoty duszpasterskiej. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 przy epitafium kard. A. Bertrama, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Kwiaty ufundowało Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne. Dalszy ciąg miał miejsce w kaplicy Bożego Ciała i miał charakter nabożeństwa Słowa Bożego.
W homilii O. Marian Arndt OFM przypomniał ważniejsze etapy z życia ks. kard. A. Bertrama, szczególną uwagę poświęcając okolicznościom jego śmierci.
Adolf Bertram urodził się w Hildesheim w Dolnej Saksonii w roku 1859, święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1881 w Würzburgu, biskupem Hildesheim został w 1906, a w roku 1914 został biskupem Wrocławia. W roku 1916 „in petto“ (postanowienie papieża tymczasowo nie ogłoszone), a w 1919 został oficjalnie ogłoszony kardynałem. Od roku 1920 przewodniczył niemieckiej Konferencji Biskupów, pełnił tę funkcję przez wiele lat, również przez trudne i ciemne lata nazizmu, przeciwko któremu występował wielokrotnie i na różne sposoby.
Wrocław musiał opuścić pod koniec wojny w 1945, zamieszkał w rezydencji Johannesberg – Jánský Vrch (własność arcybiskupstwa) w Javorniku w Czechach, gdzie zmarł 6 lipca 1945 roku. Pochowany został w Javorniku dnia 11 lipca w grobowcu biskupim. 9 listopada 1991 jego szczątki złożono w katedrze we Wrocławiu.                                          MAr