05530012Taufe des Herrn. Sonntagsmesse und Haussegen. Es ist ein Brauch, dass in der Weihnachtszeit der Pfarrer die Wohnungen besucht, mit den Familien betet und die Häuser und Wohnungen segnet. In unserer Seelsorge segnet der Priester die Familien und Häuser in einem Ritus in der Kirche.

Błogosławieństwo mieszkań i rodzin.

Zwyczajowo po świętach Bożego Narodzenia duszpasterze przychodzą do mieszkań i domów, modłą się wspólnie z 05530013domownikami i błogosławią rodziny. W naszym duszpasterstwie po Mszy św w niedzielę Chrztu Pańskiego, po Mszy św. kapłan wspólnym rytem błogosławi rodziny. Woda święcona przypomina nam, że jesteśmy ochrzczeni.