OLYMPUS DIGITAL CAMERA In Lubowitz, dem Geburtsort des berühmten schlesischen Dichters Josef Freiherr von Eichendorff wurde am 22. November 2014 seines 157. Todestages gedacht .
Zum feierlichen Gottesdienst, den vier Priester zelebriert haben, wurde als Hauptzelebrant und Prediger der Niederschlesische Deutschenseelsorger Pater Marian B. Arndt eingeladen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAUroczystość w Łubowicach
W kościele parafialnym w Łubowicach 22 listopada 2014 roku miała miejsce uroczystość z okazji 157 rocznicy śmierci śląskiego poety romantyzmu hrabiego Josepha von Eichendorffa, choć dokładnie rocznica śmierci poety przypada 26 listopada. Do celebrowania Mszy świętej i głoszenia homilii został zaproszony Ojciec Marian Arndt.
Homilia została wygłoszona w dwóch językach. W przededniu Adwentu ojciec Marian mówił o przemijaniu. Zacytował kilka wierszy Josepha Eichendorffa, w których poeta pisze o mijającym czasie i o przeszłości. Słowa te mają szczególne znaczenie zwłaszcza dzisiaj, gdy współczesny człowiek jest tak zabiegany. Kaznodzieja rozwinął również temat biblijnego znaczenia czasu, zwłaszcza „czasu zbawienia”, a także nawiązując do przypadającej nazajutrz uroczystości Chrystusa Króla, mówił o Bogu jako stwórcy czasu i Chrystusie, który przyjął ograniczenia czasu, aby nas zbawić. Ta myśl jest także aktualna w Adwencie i w okresie Bożego Narodzenia. Joseph Eichendorff, gdy pisał o Bożym Narodzeniu, stwierdził, że jest to czas łaski, „czas obfity w łaskę”.
W koncelebrze ponadto wzięli udział: miejscowy ks. proboszcz Henryk Rzega, ks. proboszcz z Raciborza Studziennej Jan Szywalski i o. Mikołaj OFM z Prowincji Panewnickiej. Po Mszy świętej uczestnicy udali się na stary cmentarz, gdzie modląc się, złożono wieńce pod pomnikiem poety. Następnie odbyła się akademia w Centrum Josepha Eichendorffa, w której uczestniczyli m.in. konsul RFN z Opola Sabine Haake i poseł na sejm Henryk Siedlaczek. W trakcie akademii prof. dr hab. Uniwersytetu Opolskiego Joanna Rostropowicz wygłosiła prelekcję pt. „Joseph von Eichendorff i pewien gimnazjalista. Spotkanie w Nysie”.

Na fotografii grób Józefa von Eichendorffa w Nysie.

MAr